Posts Tagged with #Casino Club Eldorado - Plovdiv

Добри са
Read More..

Добро обслужване
Read More..

Добро обслужване и приятна атмосфера
Read More..

Това казино е навярно единственият фирмен обект на този свят, където служител (крупие) може да нагруби клиент, който с нищо не е нарушил правилата, по най дивашки начин, и пред него да стои опцията да остане на работа. Господа собственици, предлагам ви да продължите девиза от вашата реклама:"Ние знаем как... да нагрубим клиента"!
Read More..

????? ??????????
Read More..

????? ?????????? ? ??????? ?????????
Read More..

???? ?????? ? ??????? ???????????? ?????? ????? ?? ???? ????, ?????? ???????? (??????) ???? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?? ? ??????? ?????????, ?? ??? ??????? ?????, ? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ??????. ??????? ???????????, ????????? ?? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????:"??? ????? ???... ?? ???????? ???????"!
Read More..

????? ??????????
Read More..

????? ?????????? ? ??????? ?????????
Read More..

???? ?????? ? ??????? ???????????? ?????? ????? ?? ???? ????, ?????? ???????? (??????) ???? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?? ? ??????? ?????????, ?? ??? ??????? ?????, ? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ??????. ??????? ???????????, ????????? ?? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????:"??? ????? ???... ?? ???????? ???????"!
Read More..