Chumash Casino Resort Chumash Casino Resort
Santa Ynez, California
Too smoky ..non smoking too small and you have to walk thru smoking area to get to non smoking