Vsevolod V. KIM
Ambassadors International - Wind Spirit Ambassadors International - Wind Spirit
Seattle, Washington
"Vsevolod V. KIM"
Very angry staff ! Not Korean traditional service.