יעקב נדיב
Astera Casino & Hotel Astera Casino & Hotel
Varna
"יעקב נדיב"
????? ????? ?????? ????. ????? ???? ?????. ?? ??? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ????? ???? . ????? ??? ??? ????.