Pavel Vorobjov
CityCasino - Tartu Hansakeskus
Tartu
"Pavel Vorobjov"
Poker tournaments everyday at 7 PM