Derya I.
Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino
Gazimagusa
"Derya I."
Restoran performansi dusuk olsa da denizi muhtesem.