Rom Trunk
Nevada Nugget - Dayton
Dayton, Nevada
"Rom Trunk"