Hussein Akarsoy
Nicosia Racecourse
Nicosia
"Hussein Akarsoy"
The only one Hippodrome in Nicosia.