Karim Fontaine
Golden Palace Charleroi
Charleroi
"Karim Fontaine"