Rafał Mazur
Casino Grand Prix - �ism�e
Tallinn
"Rafał Mazur"
Piękny zabytkowy kościół, przewieziony tu z Opola.