Krzysztof Langiewicz
Casino Grand Prix - �ism�e
Tallinn
"Krzysztof Langiewicz"
Drewniany Kościół pw. Św Barbary z 1678 r.