יוסי בב
Viva! Casino Sofia
Sofia
"יוסי בב"
You stole me 150 Belgian money and you ruined my trip, I do not blackmail you liar I want the money back