Gustavo Adolfo Uribe Velázquez
Sonesta Hotel Casino Escazu
Escazu
"Gustavo Adolfo Uribe Velázquez"