Leighton Scharf
Kootenai River Inn and Casino Kootenai River Inn and Casino
Bonners Ferry, Idaho
"Leighton Scharf"
Absolutely gorgeous!

Vegas Helicopters
$99 Vegas Helicopter Tours